Pågående Projekt

79&Park, Stockholm

Vega Lodge, Stockholm

Kv. Cellen, Stockholm

Biltema, Södertälje

Kv Orgeln 7, Stockholm

Linabergshöjden, Stockholm

Pyramiden 4, Solna, Stockholm

Nationalmuseum, Stockholm

När ditt tak behöver tätskikt, isolering, brandventilation eller service…

Mälartak Entreprenad AB
Vattenkraftsvägen 5
135 70 Stockholm

Email: info@malartak.se
Tel: 08-749 11 00
Fax: 08-749 11 01