Skip to main content

Tjänster

sedum-tak-600

Gröna tak

Mer än hälften av våra taktäckningar görs med översta skiktet bestående av levande grönska. Det blir ett allt vanligare önskemål från fastighetsägare då fler har upptäckt fördelarna och miljövinsterna med grönskan.

En sedum- och mossataksbeklädnad gör nytta för ditt tak såväl i regn som i sol och torka. Med sin fantastiska uppsugningsförmåga minskas och fördröjs avrinningen med 50% vid skyfall och hjälper på så sätt till att förhindra översvämning. Vid solsken minskas påfrestningar från UV-ljuset och ger det underliggande tätskiktet en längre livslängd.

Takvegetation har minimal höjd vilket gör den motståndskraftig för vind. Ett fullt mättat sedum tak väger ca 50kg/m m².

Sedumtak är brandgodkänt enligt  BROOF(t2).

Tätskikt

Oavsett vilken typ av tak du har kan vi erbjuda rätt produkt för dig. Allt från PVC, gummi till bitumen.

Bitumenbaserade tätskikt från Mataki är en flexibel takbeklädnad med mycket lång livslängd. Mataki tillhandahåller högutvecklade tätskiktsmattor och bitumendukar av SBS modifierad bitumen för en rad olika ändamål. Några exempel är, Mataki Power, ett tätskiktssystem som installeras med varmluft på tak i känsliga miljöer där gasolsvetsning ej får förekomma. UnoTech finns i flera olika utföranden med en rad olika färger och användningsområden, t.ex. UnoTech Noxout som med sin unika yta renar luften från föroreningar (NOx-partiklar) från fordonstrafik och industrier genom fotokatalys. 1000m2 Noxout neutraliserar årligen NOx partiklar motsvarande 17 500mils bilkörning. Eller 2-Lagssystemet DuoTech som består av två för sig täta lager tätskiktsmatta som sammanfogas och bildar den säkraste tätskiktslösningen.

Samtliga produkter uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF(t2).

DSC_1575

Takisolering

Skilj varmt från kallt! Tilläggsisolera taket så minskar du energiåtgången och förbättrar ekonomin. Vi kan tak och takkonstruktioner och vet hur man isolerar enkelt, smart och ekonomiskt.

Vi använder isoleringsmaterial från Paroc, Foamglas och Kingspan. Materialen isolerar mot såväl värme, kyla som ljud. Behåll ditt hus svalt och skönt på sommaren, varmt och mysigt på vintern med ett dämpat ljud utifrån.

Skivorna är av en struktur som gör det formstabilt och fyller ut väl, vilket ger en mycket god effekt av isoleringen. Materialen är okänsliga för temperatur- och fuktvariationer i omgivningen.

Materialen vi använder är återanvändningsbara-  bra miljöval.

Brandventilation

Brandventilation används för att vid brand och efter brand evakuera lokaler, trapphus m.m. från rök och hetta. På så sätt kan  både liv och egendom räddas.

Kombinera brandventilation med komfortventilation och takljus. Vi har rökluckor gjorda med vinylglas i locket med olika isolergrad som låter dig släppa in dagsljuset via taket och öka inomhuskomforten.

Vi kan erbjuda dig ett brett sortiment och skapa flexibla och kundanpassade lösningar.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.

781820 UPP-2L 2000x1000 sarg 500 öppen

Byggnadsplåt

Vår plåtavdelning på Mälartak Entreprenad AB utför alla slags arbeten inom byggnadsplåt. Vi arbetar med nyproduktion och renoveringar mot bygg och industriföretag. Vi har idag ca 8st anställda på vår plåt­avdelning. Vi är väldigt måna om nöjda kunder och sätter vår kvalité främst. Vår personal är väldigt serviceinriktade och sätter Er som kund i fokus.

Tjänster som vi erbjuder inom byggnadsplåt:

  • Bandtäckning
  • Skivtäckning
  • Beklädnader av takgenomföringar
  • Takavvattning
  • Taksäkerhet
  • Bleck och lister på fasader med tegel, puts, träpanel bl.a.

Vi på Mälartak AB har genomgått Taksäkerhetskommitténs kurs.

Service

Fastighetens tak är inte bara ett skydd mot väder och vind. Det är även en yta som för olika installationer och arbeten skall vara säker att beträda. Som fastighetsägare har du ansvar att säkerställa arbetsmiljön på taket.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår de åtgärder och den utrustning som behövs för säkerhet och funktion.

Du kan teckna oss för det årliga löpande underhållet av taket, rensning av vattengångar och brunnar, åtgärdande av eventuellt uppkomna skador samt även för regelbunden kontroll och underhåll av brandventilation.

Vi på Mälartak AB har genomgått Taksäkerhetskommitténs kurs.

service

När ditt tak behöver tätskikt, isolering, brandventilation eller service…

Vi söker tätskiktsmontörer. Är du intresserad hör du av dig till oss.

Mälartak Entreprenad AB
Vattenkraftsvägen 5
135 70 Stockholm

Email: info@malartak.se
Tel: 08-749 11 00
Fax: 08-749 11 01