Tjänster

sedum-tak-600

Gröna tak

Mer än hälften av våra taktäckningar görs med översta skiktet bestående av levande grönska. Det blir ett allt vanligare önskemål från fastighetsägare då fler har upptäckt fördelarna och miljövinsterna med grönskan.

En sedum- och mossataksbeklädnad gör nytta för ditt tak såväl i regn som i sol och torka. Med sin fantastiska uppsugningsförmåga minskas och fördröjs avrinningen med 50% vid skyfall och hjälper på så sätt till att förhindra översvämning. Vid solsken minskas påfrestningar från UV-ljuset och ger det underliggande tätskiktet en längre livslängd.

Takvegetation har minimal höjd vilket gör den motståndskraftig för vind. Ett fullt mättat sedum tak väger ca 50kg/m m².

Sedumtak är brandgodkänt enligt  BROOF(t2).

Tätskikt

Oavsett vilken typ av tak du har kan vi erbjuda rätt produkt för dig. Allt från PVC, gummi till bitumen.

Alla Icopals tätskiktsmattor är baserade på bitumen och modifierade med SBS-polymerer för hög smidighet och lång livslängd. Produkterna appliceras alltid enligt leverantörens angivna system.

Mono är en enlagstäckning som passar de flesta typer av byggnader och är idag den mest använda. Utmärkt vid både nybyggnad och renovering. Monolight är en enlagstakduk, anpassad för nybyggnad av stora takytor. Top & Base är en tvålagstäckning, lämplig vid renovering och nyproduktion. Två tätskikt klistras samman, vilket ger mycket hög säkerhet mot läckage.

Samtliga produkter uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF(t2).

DSC_1575

Takisolering

Skilj varmt från kallt! Tilläggsisolera taket så minskar du energiåtgången och förbättrar ekonomin. Vi kan tak och takkonstruktioner och vet hur man isolerar enkelt, smart och ekonomiskt.

Vi använder isoleringsmaterial från Paroc, Foamglas och Kingspan. Materialen isolerar mot såväl värme, kyla som ljud. Behåll ditt hus svalt och skönt på sommaren, varmt och mysigt på vintern med ett dämpat ljud utifrån.

Skivorna är av en struktur som gör det formstabilt och fyller ut väl, vilket ger en mycket god effekt av isoleringen. Materialen är okänsliga för temperatur- och fuktvariationer i omgivningen.

Materialen vi använder är återanvändningsbara-  bra miljöval.

Brandventilation

Brandventilation används för att vid brand och efter brand evakuera lokaler, trapphus m.m. från rök och hetta. På så sätt kan  både liv och egendom räddas.

Kombinera brandventilation med komfortventilation och takljus. Icopal har rökluckor gjorda med vinylglas i locket med olika isolergrad som låter dig släppa in dagsljuset via taket och öka inomhuskomforten.

Vi kan erbjuda dig ett brett sortiment genom Icopal och kan skapa flexibla och kundanpassade lösningar.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.

781820 UPP-2L 2000x1000 sarg 500 öppen

Byggnadsplåt

Vår plåtavdelning på Mälartak Entreprenad AB utför alla slags arbeten inom byggnadsplåt. Vi arbetar med nyproduktion och renoveringar mot bygg och industriföretag. Vi har idag ca 8st anställda på vår plåt­avdelning. Vi är väldigt måna om nöjda kunder och sätter vår kvalité främst. Vår personal är väldigt serviceinriktade och sätter Er som kund i fokus.

Tjänster som vi erbjuder inom byggnadsplåt:

  • Bandtäckning
  • Skivtäckning
  • Beklädnader av takgenomföringar
  • Takavvattning
  • Taksäkerhet
  • Bleck och lister på fasader med tegel, puts, träpanel bl.a.

Vi på Mälartak AB har genomgått Taksäkerhetskommitténs kurs.

Service

Fastighetens tak är inte bara ett skydd mot väder och vind. Det är även en yta som för olika installationer och arbeten skall vara säker att beträda. Som fastighetsägare har du ansvar att säkerställa arbetsmiljön på taket.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår de åtgärder och den utrustning som behövs för säkerhet och funktion.

Du kan teckna oss för det årliga löpande underhållet av taket, rensning av vattengångar och brunnar, åtgärdande av eventuellt uppkomna skador samt även för regelbunden kontroll och underhåll av brandventilation.

Vi på Mälartak AB har genomgått Taksäkerhetskommitténs kurs.

service

När ditt tak behöver tätskikt, isolering, brandventilation eller service!

Vi söker tätskiktsmontörer. Är du intresserad hör du av dig till oss.

Mälartak Entreprenad AB
Vattenkraftsvägen 5
135 70 Stockholm

Email: info@malartak.se
Tel: 08-749 11 00
Fax: 08-749 11 01