Skip to main content

Policy för cookies & personuppgifter

Policies

2018-05-25

Personuppgifts- och cookiespolicy med information om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online.

Ansvarig för personuppgifterna är Mälartak Entreprenad AB, Vattenkraftsvägen 5, 135 70 Stockholm. Har du frågor angående vår privatpolicy kan du nå oss på telefon: 08-749 11 00 eller via post: info@malartak.se

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en datafil som en webbplats kan spara och lagra i din dator.

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet.

Tredje part cookies: Är cookies som skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker.

Google Maps
Vi använder Google Maps, vilket genererar cookies. Till Google Policy

WordPress
Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas döljandet av cookiebar.

För att undvika lagring av cookies:
• I de flesta webbläsares inställningar kan cookielagring helt blockeras. Vissa webbplatser fungerar då sämre.
• Det finns också en inställning i webbläsaren för acceptans av varje ny cookie som dyker upp.
• Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Inställningar som gjorts tidigare på besökta webbplatser försvinner.
• Nyare webbläsare har ofta stöd för privat surfing. Alla cookies raderas då webbläsaren stängs ner.

Här på Post & Telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies

One.Com
Vår webbplats ligger hostad hos One.Com inte heller via dem når några cookies dig.
Däremot sparas information i accesloggar som tex. IP-nummer och webbläsarens namn och version. Till One.com  Policy 

Personuppgiftspolicy

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du kan också begära korrigering av felaktiga data eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att skicka oss e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

De data som sparas är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder sparad data för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och så länge som det juridiskt krävs.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Mälartak skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Säkerhet
Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom företaget, för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra efter behov i denna sekretesspolicy.

Produktion
WebMate Media AB har producerat denna webbplats.