Skip to main content

Takplåtslageri Uppsala

Takplåtslageri i Uppsala? Så väljer ni rätt!


Behöver ni hjälp av ett professionellt takplåtslageri i Uppsala? Då har ni hamnat rätt.

Vi behöver knappast tala om för er att taket på en byggnad är helt avgörande för fastighetens vara eller icke vara. Medan grundstommen förstås är det som håller den stående, är taket den del som ser till så att inte allt rasar samman från de yttre påfrestningarna som kommer av karga väderförhållanden – regn, snö och vind.

Finns det en marknad finns det aktörer och precis som i alla andra branscher är takplåtslagerierna många, med varierande inriktningar Innan ni väljer ert takplåtslageri är det viktigt att förhålla sig till några viktiga faktorer.

Kontakta oss

Det är vi som är Mälartak

Vi startade vår verksamhet i början av 90-talet och har på så vis varit en aktör på marknaden i många år. Hur det kommer sig att vi fortfarande växer och håller taket högt är tack vare våra värderingar och de medarbetare som varje dag ser till så att våra kunder är nöjda. Att ständigt eftersträva högsta kvalitet i alla led är såklart en självklarhet. Det är det som gör Mälartak till ett av de ledande takplåtslageri i Uppsala.

I Uppsala med omnejd återfinns många av de projekt vi tidigare arbetat på, samt de kunder vi fortfarande förser med takservice. De typer av projekt vi främst riktar in oss åt är mot fastighetsägare, för takplåtsarbeten på nybyggen eller i fråga om reparation och renovering. Hotell, köpcentrum eller lägenhetshus? Kontakta Mälartak, vi ser oss gärna som den partner som tar ett övergripande ansvar och guidar er rätt i hela processen.

3 viktiga faktorer när ni väljer takplåtslageri i Uppsala:

 

  • Erfarenhet: Alla entreprenörer har sin inriktning. Läs på kring ämnet och bilda er en egen uppfattning. Ta även en titt på deras tidigare projekt för att säkerställa att de har den typen av erfarenhet som ni eftersöker – samt att referensjobben ser bra ut. Efter det kan ni boka in ett första möte.
  • Kvalitet och garantier: Som vi nämnt tidigare är taket (enligt vår mening) nästan mer bärande än byggnadens grund. Ert takplåtslageri ska värdera kvalitet, både när det kommer till era önskemål samt såklart i fråga om hantverk och produktval. De mest seriösa takplåtslagerierna i Uppsala kan även ge er garantier på att taket håller (läs mer om Mälartaks garantier här).
  • Miljöaspekter: Detta tar en allt större roll i hur man ser på takarbeten idag (i hälften av våra projekt använder vi sk. “Gröna tak” där det yttersta lagret består av växter. Det hela bidrar positivt till vegetationen i stort, men har massor av fördelar för fastigheten i sig, t.ex. i fråga om underhåll och service.

Ta del av våra tjänster:

  • Byggnadsplåt
  • Takisolering
  • Gröna tak
  • Tätskikt
  • Brandventilation
  • Service

Kontakta oss

Vi tar gärna emot era frågor gällande ert nästa projekt, så tveka inte på att höra av er till Mälartak när ni söker ett takplåtslageri i Uppsala.

När ditt tak behöver tätskikt, isolering, brandventilation eller service!

Vi söker tätskiktsmontörer. Är du intresserad hör du av dig till oss.

Mälartak Entreprenad AB
Vattenkraftsvägen 5
135 70 Stockholm

Email: info@malartak.se
Tel: 08-749 11 00
Fax: 08-749 11 01